Amdanom ni

Grŵp Crynodeb

1

Sefydlwyd Zishan Group ym mis Mawrth 1984 ac mae wedi'i leoli yn Ninas Zhangzhou, a elwir yn "Ddinas Bwyd Tsieineaidd" a "Phrifddinas Bwyd tun Tsieineaidd" a "Phrifddinas Madarch Tsieineaidd" yn ne Tsieina. Ar ôl 34 mlynedd o ddatblygiad treigl, mae bellach wedi'i gwblhau Gall cadwyn y diwydiant bwyd sy'n integreiddio adeiladu, cynhyrchu, prosesu a marchnata sylfaen brosesu bron i 200,000 tunnell o gynhyrchion amaethyddol a llinell ochr amrywiol y flwyddyn. Mae'n fenter flaenllaw allweddol genedlaethol mewn diwydiannu amaethyddol, menter deg uchaf yn niwydiant canio Tsieina, a menter allweddol barhaus yn y diwydiant bwyd cenedlaethol. Am nifer o flynyddoedd, mae wedi cael ei werthuso fel "trethdalwr mawr" gan Lywodraeth Dinas Zhangzhou.

Mae Zishan yn canolbwyntio ar gynhyrchu ac allforio bwyd. Mae ei gynhyrchion yn cynnwys bwyd tun, picls, cyri, dŵr mwynol, cynhyrchion dyfrol wedi'u rhewi, dwysfwyd ffrwythau a llysiau, plannu ffatri madarch a chategorïau mawr eraill, a allforir yn bennaf i Ewrop, America, Japan, De-ddwyrain Asia, Rwsia a mwy na 60 o wledydd y byd a rhanbarthau, mae'r cod allforio "Q51" yn adnabyddus yn rhyngwladol, yn enwedig yn Japan, yr Almaen a gwledydd eraill sydd â gofynion llym ar ansawdd bwyd. Mae cydnabyddiaeth y farchnad yn uchel iawn. Mae bwyd tun Zishan dramor yn cynrychioli delwedd bwyd tun Tsieineaidd.

Mae Zishan Group yn cadw at y genhadaeth o "ddarparu bwyd diogel, iach a sicr i'r gymdeithas"; cynnal y gred diwylliant brand bod "caniatáu i ddefnyddwyr brynu cynhyrchion Zishan yn gyfwerth â phrynu tawelwch meddwl, bwyta cynhyrchion Zishan yn gyfwerth â bwyta'n iach", ac mae bob amser wedi rhoi pwys ar reoli ansawdd bwyd a diogelwch, Wedi pasio ISO9002, HACCP, "Hala", " Kosher ", ardystiad FDA yr UD, ardystiad BRC Ewropeaidd (Safon Dechnegol Bwyd Byd-eang) ac IFS (Safon Bwyd Ryngwladol). Mae Zishan Group wedi arwain a chymryd rhan wrth lunio ac adolygu chwe safon genedlaethol neu ddiwydiant, gan gynnwys "Asbaragws tun", "Pysgod Cregyn tun" a "Pysgod tun". Mae gan y grŵp 12 patent dilys, gan gynnwys 1 patent dyfeisio, ac mae cyfradd trosi cyflawniadau gwyddonol a thechnolegol yn cyrraedd 85%.

2
4

Yng Nghynhadledd BRIC Xiamen 2017, dewiswyd "Calon Coriander Mynydd Porffor" a "Bwyd tun Peach Melyn Porffor" fel bwydydd gwledd BRIC, a "Purple Mountain Products, BRIC Quality" Zishan Foods, sy'n cael eu hallforio i'r farchnad ryngwladol. yn cael ei gydnabod gan y digwyddiad rhyngwladol. Mae cynhyrchiad a gwerthiant y cwmni o fadarch tun, asbaragws, a lychee ymhlith y brig yn yr un diwydiant yn y wlad. Cafodd Sudd Tomato Zishan ei raddio fel "Cynnyrch Arloesi Bwyd tun Tsieina", ac mae Zishan "Bulaoquan" wedi dod yn ddiod ddynodedig Xiamen Airlines.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Zishan Group wedi ymestyn y gadwyn ddiwydiannol yn egnïol, wedi buddsoddi mewn adeiladu Parc Diwydiannol Ffwng Silicon Valley Zishan Edible, ac wedi ymrwymo i adeiladu grŵp diwydiannol diwydiant bwyd modern mwyaf a mwyaf datblygedig yn dechnolegol Tsieina. Ar yr un pryd, manteisiodd y cwmni ar ddaearyddiaeth arfordirol ac ardystio allforio bwyd môr yr UE (dim ond tair yn Zhangzhou), ychwanegu 2 linell gynhyrchu ffiled pysgod newydd, cymryd rhan yn natblygiad a defnydd cynhwysfawr pysgod tun uchel, y prosiect. yw'r cyntaf yn Nhalaith Fujian, ac mae'r dechnoleg yn cyrraedd y dalaith. Lefel uwch a mantais gystadleuol sylweddol i'r farchnad.

3

Gweithiwr Gweithgareddau

5
zs-team

Cwmni Anrhydeddau

★ Prif Fentrau Allweddol Cenedlaethol mewn Diwydiannu Amaethyddol gan wyth o weinidogaethau cenedlaethol

★ Prosiect Arddangos Cenedlaethol ar gyfer Prosiect Prosesu Dwfn Cynhyrchion Amaethyddol gan y Comisiwn Datblygu a Diwygio Cenedlaethol

★ Mentrau Allweddol Cenedlaethol ar gyfer Nwyddau Brys, gan y Weinyddiaeth Fasnach

★ First and Seventh National National Abiding-by & Trustworthy Enterprise, gan Weinyddiaeth Diwydiant a Masnach Genedlaethol

★ Deg Menter Cannery Uchaf Tsieina (Allforio)

★ Menter Credyd Gradd AA gan CIQ

★ Y Deg Menter Gorau yn 2014 Cyfarfod Blynyddol Diogelwch Bwyd Tsieina, gan Drefnwr y Cyfarfod

★ Menter Arwain Allweddol Daleithiol mewn Diwydiannu Amaethyddol, Medal Aur Menter Brand Amaethyddol Talaith Fujian, Y Fenter Credyd Orau yn Nhalaith Fujian, gan Lywodraeth Daleithiol Fujian

9
7
8
10